Парфюмите

Парфюми

Парфюми

Парфюм е латинска дума, съставена от per и fumare и означава чрез дим. Този смисъл е заложен от древните времена, като са използвани ритуали по прикадяване с кандилници на ароматни вещества.
В наши дни парфюм се използва за ароматно вещество, представляващо алкохолен разтвор или водни разтвори на алкохол. Често в тях се използват етерични масла, както и вещества от растителен, животински, дори и лабораторен /химически/ произход.
Широко навлезнал в нашето ежедневие, днес това е огромен бизнес и се води истинско съревнование между лидерите в производството му. Парфюмите са широко застъпени и в модния бизнес, като дори са неразделно свързани.

Парфюми.eu препоръчва използване само на доказани и качествени марки парфюми, за да не рискувате здравето си, както и парите.